Bull Terrier Forum gir ut sitt eget medlemsblad, Bull Terrier Magasin, som utkommer med fire nummer i året.

Man kan også abonnere på Bull Terrier Magasin uten å være medlem i BTF for kr 250,- pr år. (Konto 1503 1700741)


Ansvarlig utgiver:
Espen Thygesen
Solbergfossvn. 460
1814 ASKIM
Tlf/fax: + 47 69 81 51 77
E-post:
dag.espen.thygesen@askim.kommune.no

Redaktør:
Maren Kristine Maurang
Åsveien 6 A
1605 FREDRIKSTAD
Tlf: + 47 93 26 32 90
E-post: marenkm@gmail.com

Redaksjonsmedlemmer:
Styret i Bull Terrier Forum

Illustratør:

Laila Dahl
Hvetestien 24
2006 LØVENSTAD
Tlf: + 47 99 70 72 06
E-post: laila.dahl@getmail.no

Abonnementspris:
Kr. 250, (EUR 30) pr år

Annonsepriser:  
Helside: kr. 250,- (EUR 30)
Dobbelside: kr. 400,- (EUR 50)
Halvside: kr. 175,- (EUR 20)
Baksiden: kr. 500,- (EUR 60)
Kommersiell annonse: kr. 500,- (EUR 60)
Komm. bakside: kr. 600,- (EUR 75)
   
Postgirokonti: (Inger Solberg)
Norge: 0530 5033873
Sverige: 27 56 17 - 9
Finland: 800028 - 36099894
Danmark: 495 - 29 - 93769 (bankkonto BG Bank)